Az élet és a halál játékai (Népszokások Hajdú-Biharban)

A felvételen megyénk több településének hagyományőrző csoportjai között az Aradványpusztai Asszonykórus és a Nyíradonyi Pávakör jeles alakjai szerepelnek. Az 1970-es években készült összeállításban az az alkotói törekvés, hogy bemutassák, az emberi élet és halál hogyan lesz elviselhetőbb és teljesebb a játék, a zene és az ének által. „Sej, mikor engem summás lánynak vittek…” Az Aradványpusztai Asszonykórus Summás-csokrával kezdődik az összeállítás; az asszonyok – hátrahagyva a pajtában dolgozó társaikat – dohányzsíros tenyerüket dörzsölve igyekszenek az iskola felé, ahol Széll Kálmánné, Katika néni vezeti az énekpróbát.

A táblán az ismert csokor dalainak kezdősorai. A „Veri a szél a hátulsó soroglyát…”- kezdetű népdal hallgatása közben ismét feltűnnek a dohányfűző asszonyok, még egyszer felvillantva az aradványpusztai emberek mindennapi megélhetési forrását, a dohányosmunkát. Balázs Jánosné a Népművészet Mestere jellegzetes éles hangján szólaltatja meg a „Magasan repül a páva, messze száll” című szomorú népdalt. Megjelennek a filmben a nyíradonyi Keczán nővérek, Lázár Mihályné, született Keczán Johanna és Kurtyán Györgyné, született Keczán Amália, a Népművészet mesterei. Szomorú személyes emléküket – a lánytestvérük halálakor énekelt siratóéneket – ma sem tudják sírás nélkül elénekelni. Ezután a karácsonyi ünnep énekét – „Betlehem kis falucskában,…” halljuk Vána nénitől. A betlehemezés szokását különböző települések képviseletében szakaszonként idézik fel a férfiak.

A nyíradonyi változatot Lázár György, Gondor János, Tálas Gábor és Tálas János jelenítik meg: „Honnan jöttetek, ti királyok, császárok?” kezdéssel. Málika néni és Vána néni altató versikéit mindenki ismeri Adonyban: „Tente, baba, tente, baba” és „Aludj, baba, aludj, baba”. Simon Sándorné a Népművészet Mestere a „Szél hajtja a vizet, víz a vizimalmot…” kezdetű dalában a gyötrelmes szerelem érzését énekli meg. A tréfás menyegzőn ismét feltűnnek az aradványpusztai asszonyok, kacagás és tánc… Jó látni őket és azt a letűnt világot. A film az MTVA archívumában található.