Bemutatkozás

Honlapunk a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával indul el; pályázatunk címe Sütő András, Anyám könnyű álmot ígér című könyvének bevezetőjéből kölcsönzött anyai mondat: „Írhatnál rólunk is valami könyvet!”

Szeretnénk bemutatni mindazt a szellemi és tárgyiasult értéket, mely gazdagítja életünket itt és most a Nyírség és a Hajdúság határán Nyíradonyban.

Beletartoznak kortársaink, utódaink és valaha élt őseink, örökbecsű közösségeink; tárgyi, épített és természeti környezetünk, szóbeszéd útján lejegyzett történeteink; alkotóink, írók, költők, kivételes tehetségű tudósok és kiváló mesteremberek, példamutató sorsok.

Örömmel vennénk, ha minél többen csatlakoznának ehhez a gyűjtőmunkához!